Konferencja podsumowująca projekt „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”

27 listopada 2019r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację i upowszechniająca rezultaty projektu „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”.

Continue reading “Konferencja podsumowująca projekt „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie””

Szkolny konkurs “Moja przygoda z Erasmusem”

ZAPRASZAMY UCZNIÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W PRAKTYKACH DO DANII I HISZPANII DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA FOTORELACJĘ “MOJA PRZYGODA Z ERASMUSEM”

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ WKONKURSIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I PRZYGOTOWAĆ PRACĘ KONKURSOWĄ W POSTACI PREZENTACJI, ALBUMU, POSTERA LUB FILMU.

PRACA POWINNA ZAWIERAĆ ZDJĘCIA ORAZ TEKST W POSTACI KOMENTARZA, RELACJI Z POBYTU LUB WSPOMNIEŃ.

Regulamin konkursu poniżej

Moja przygoda z Erasmusem

 

 

REALIZACJA PROGRAMU PRAKTYK …

Głównym celem pobytu na praktyce w Danii jest zdobycie wiedzy i  umiejętności zawodowych naszych uczniów oraz podniesienie kompetencji językowych i społecznych. Dla młodego człowieka  odnalezienie się w obcym środowisku pracy, gdzie wszyscy porozumiewają się w obcym języku, jest nie lada wyzwaniem. Realizacja praktyk poza granicami kraju motywuje naszych uczniów do dalszego rozwoju osobistego, kształtuje kreatywność i zachęca do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  a także zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.

20190501_103052

This slideshow requires JavaScript.

Continue reading “REALIZACJA PROGRAMU PRAKTYK …”