Konferencja podsumowująca projekt „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”

27 listopada 2019r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację i upowszechniająca rezultaty projektu „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie”.

Continue reading “Konferencja podsumowująca projekt „Działam, obserwuję, uczę się. Europejska mobilność warunkiem rozwoju kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie””

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Szkolny konkurs “Moja przygoda z Erasmusem”

ZAPRASZAMY UCZNIÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W PRAKTYKACH DO DANII I HISZPANII DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA FOTORELACJĘ “MOJA PRZYGODA Z ERASMUSEM”

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ WKONKURSIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I PRZYGOTOWAĆ PRACĘ KONKURSOWĄ W POSTACI PREZENTACJI, ALBUMU, POSTERA LUB FILMU.

PRACA POWINNA ZAWIERAĆ ZDJĘCIA ORAZ TEKST W POSTACI KOMENTARZA, RELACJI Z POBYTU LUB WSPOMNIEŃ.

Regulamin konkursu poniżej

Moja przygoda z Erasmusem

 

 

REALIZACJA PROGRAMU PRAKTYK …

Głównym celem pobytu na praktyce w Danii jest zdobycie wiedzy i  umiejętności zawodowych naszych uczniów oraz podniesienie kompetencji językowych i społecznych. Dla młodego człowieka  odnalezienie się w obcym środowisku pracy, gdzie wszyscy porozumiewają się w obcym języku, jest nie lada wyzwaniem. Realizacja praktyk poza granicami kraju motywuje naszych uczniów do dalszego rozwoju osobistego, kształtuje kreatywność i zachęca do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  a także zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.

20190501_103052

This slideshow requires JavaScript.

Continue reading “REALIZACJA PROGRAMU PRAKTYK …”